ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla).

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

5. För att vara med och tävla måste du:

Ladda upp ett inlägg på Facebook eller Instagram där du visar hur du gör för att skaka din Pucko. 

Inlägget måste vara offentligt och märkt med #festivalpucko.

Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

6. Sökande kan tävla med flera bidrag, men ej vinna fler än två biljetter.

7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 24:e maj 2019. Vinnare kommer att utses löpande fram till 24:e maj 2019 och kontaktas via Instagram eller Facebook.

Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling. 

8. Vinnaren utses av en jury bestående av [2] representanter från Arla och Sweden Rock Festival. 

Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser uppfyller ett eller flera kriterier som till exempel kreativ motivering eller spektakulär bildlösning och stilistisk utformning. Bedömningen baseras även på bidragets anknytning och kreativa koppling till den aktuella produkten Pucko och/eller Sweden Rock Festival.

Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

9. Priset består av 2 stycken endags VIP-entrebiljetter till Sweden Rock Festival. Ingen resa eller logi ingår i priset.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

Vinnaren kommer att bli informerad personligen via Instagram eller Facebook. 

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

13. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.