Integritetspolicy

Pucko, som ägs av Cocio Chokolademælk A/S, vet att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och delas och ser noggrant till att den information som vi har till vårt förfogande hanteras på rätt sätt.

I denna Integritetspolicy beskrivs de åtgärder som vi vidtar för att se till att all den information som lämnas till oss hålls säker, konfidentiell och endast används för de syften som den tillhandahållits.

PERSONUPPGIFTER

Vi samlar endast in personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig hos oss eller när du kommunicerar med oss via vår webbplats. Vi kan när som helst, på begäran från dig, förse dig med en kopia på den personliga information som vi håller om dig.

Vår webbplats varken lagrar eller samlar in personuppgifter automatiskt, utan loggar bara användarens Internet Protokoll Adress (IP-adress) som automatiskt känns igen av webbservern och som sedan levererar webbsidor till din dator. Om du är ansluten till Internet så har du en Internet Protokoll Adress (IP-adress) som ser ut något så här: 197.188.58.9.

INTEGRITETSINFORMATION FÖR PUCKO.SE

Här beskrivs hur Cocio Chokolademælk A/S, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder Pucko.se:s onlinetjänster.

Vänligen läs igenom detta noggrant så att du förstår hur vi behandlar, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Kontakta vår dataskyddsspecialist (dataprivacy@arlafoods.com) om du vill ha mer information på hur Cocio behandlar dina personuppgifter.

Här beskrivs följande ämnen:

 1. Kategorier av personuppgifter och syften
 2. Utlämning och överföring av personuppgifter
 3. Lagringsperiod
 4. Dina rättigheter
 5. Kontakt
 6. Ändringar i denna Integritetspolicy

1. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER OCH SYFTEN

1.1 Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter:

 • IP-adress
 • Webbplatsbeteenden
 • Tävlingsinformation
 • Kontaktuppgifter

1.2 Vi behandlar personuppgifterna för följande syften och på de angivna rättsliga grunderna:

 • Deltagande i tävlingar (GDPR artikel 6(1)(b))
 • Administration av användarprofil (GDPR artikel 6(1)(b)

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för de syften som beskrivs ovan är det du som förser informationen; genom webbplatsbeteenden när du använder webbplatsen och frivilliga personuppgifter då du deltar i tävlingar, kontaktar oss eller använder tjänsterna. Konsekvenserna av att inte lämna personuppgifter är att du inte kan delta i tävlingar, kontakta Cocio genom kontaktformuläret på Pucko.se eller använda de tjänster som tillhandahålls.

2. UTLÄMNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Överlämning av personuppgifter
Personuppgifter utlämnas och delas med följande parter på de angivna rättsliga grunderna:

 • Prisleverantörer och transportföretag för tävlingar (GDPR artikel 6(1)(b)
 • Skattemyndigheter (GDPR artikel 6(a)(c))

2.2 Personuppgifter som görs tillgängliga för databehandlare

Vi gör personuppgifter tillgängliga för våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Cocios instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. Cocio är ansvarar dessutom för att lagringen och behandlingen följer lagstiftningen om integritetsskydd.

3. LAGRINGSPERIOD

Vi lagrar personuppgifterna så länge detta är nödvändigt för att uppfylla ovanstående syften.

 • Användarprofiler på Pucko.se lagras tills användaren begär att den tas bort
 • Kontaktuppgifter och detaljerna om förfrågan sparas i högst 12 månader efter det att användarens förfrågan har lösts
 • Tävlingsuppgifter lagras i högst 30 dagar efter att priset tilldelats och levererats

4. DINA RÄTTIGHETER

Med förbehåll för vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi håller och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig samt rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, om vår behandling av sådana personuppgifter baseras på ditt samtycke eller ett avtal som du har ingått med oss (dataportabilitet).

Vi kommer att radera dina personuppgifter på din begäran, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.

5. KONTAKT

Du får gärna höra av dig till oss om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter skyddas eller om du vill utöva dina lagliga rättigheter. Kontakta vår dataskyddsspecialist (dataprivacy@arlafoods.com).

Adress:
Cocio Chokolademælk A/S
Øresundsvej 15
6715 Esbjerg N
Danmark

6. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy.